Các dịch vụ xử lý nước

  • Chống cáu cặn, ăn mòn nồi hơi
  • Thay thế vật liệu màng lọc nước
  • Bảo trì, nâng cấp hệ thống xử lý nước
  • Chống cáu cặn tháp giải nhiệt
Liên hệ dịch vụ
Quy trình đặt dịch vụ xử lý nước

Bước 1: Khảo sát tình hình thực tế và báo giá dịch vụ xử lý nước

Bước 2: Cam kết và ký hợp đồng về cung cấp dịch vụ

Bước 3: Triển khai thực hiện dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Bước 4: Nghiệm thu và thanh toán

Bước 5: Bảo hành dịch vụ